1.Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 4-5 osobowych, CAE do 6 osób.
  2.Godzina lekcyjna trwa 50-55 minut. Dydaktyczna 50 minut.
  3.Cenę godziny lekcyjnej różnicuje się w zależności od liczby uczniów oraz stażu pracy z uczniem stąd uczniowie zapisujący się obecnie na zajęcia mogą mieć wyższe stawki.
  4.Forma płatności: co miesiąc na ostatniej lekcji w danym miesiącu lub przelewem. Jest możliwe regulowanie płatności z góry za cały semestr.
  5.Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do niewnoszenia opłaty. W takim przypadku opłata wynosi połowę stawki za lekcję. Dotyczy to zarówno godzin usprawiedliwionych jak i nieusprawiedliwionych.
  6.Za lekcję odwołaną z powodu nieobecności nauczyciela nie wnosi się opłaty. Jeżeli jednak wyznaczone zostało zastępstwo, a uczeń nie pojawił się na zajęciach wówczas obowiązuje pkt.5.
  7.Nie ma gwarancji na osiągnięcie sukcesu dydaktycznego przy biernej postawie ucznia. Samo uczęszczanie na zajęcia bez odpowiedniego, sugerowanego przez nauczyciela, wkładu pracy ucznia może okazać się bezowocne. Może również stać się przyczyną zaprzestania współpracy w nowym semestrze.
  8. W sytuacji skrócenia lub odwołania lekcji w państwowej szkole podstawowej lub gimnazjum należy upewnić sie czy zajęcia A-way są również odwołane.
  9. Obowiązuje zniżka rodzinna 10%.
  10. * W indywidualnych przypadkach pewne kwestie mogą być negocjowane.

  11. COVID: prowadzimy zajęcia przez skype, teams, zoom.