1. Wordwall.net polecam płatny dostęp
 2. Matematyka: Matzoo.pl  polecam płatny dostęp
 3. Egzamin-8klasa.pl: matematyka_język angielski_język polski,  polecam płatny dostęp
 4. e.Tutor.pl  polecam płatny dostęp
 5. Profesor Henry - multikurs.pl  polecam płatny dostęp
 6. Liveworksheets.com  polecam płatny dostęp
 7. Kinteractivelearning: Koło Fortuny, Angry Words
 8. Tabela 8 for T_S_K
 9. IRR- tabela z czasownikami nieregularnymi ver.10 - druk na 1 stronie w wersji desktopowej Worda, w online rozciąga na 2 strony
 10. Learning Chocolate Health problems
 11. Learning Apps
 12. Lyricstraining
 13. Domino - food
 14. Classtools
 15. WAS/WERE 1, 2, 3, 4, 5
 16. EnglishWsheets


stare
FCE

Test 1 pdf

Odpowiedzi do Test 1

Test 2 interaktywne

Test 3 Cambridge FCE for Schools SAMPLE

Test 4

Test 5 

 

Do druku: 1 -Anglomaniacy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

SPORCLE

Games - english-online.org.uk np: Detectvie, Brit Restaurant etc.

 

 

padlet

 

Matura1, Matura2, Matura3

 

learningapps.org

 

lyricstraining

 

videos

vehicles, natural disasters,  2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 10, negotiator, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, melts, 19, 20, queue, 21,

 

Animacje

The Tar Sands sell-out, 2,3,4,5,6,7,8,9

 

Bajki1, Bajki2, Bajki3

 

Reading:

V-gesture, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

CZASY TABELA8

 

Tests

M1, M2, m3, m4

 

 StepForward

 

FILM with Mr Stawski My English Lab

 

Forum na Yahoo

 

CONVERSATION QUESTIONS

BBC- keep your English up to date

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

 

SPEAKING: International House Bristol

useful expressions

grammar, vocabulary & phrases

 

www.my-english.edu.pl

 

Easter

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

FOSTER

 - word formation

- słownictwo

- gramatyka

 

e-nglish.net

 

GAMES

BarryFunEnglish

GamesZone

 

Egzaminy

Egzamin gimnazjalny 1, 2 , 3 , 4 ,5

 

CAE: International House Bristol

transformacje

 

Słowniki

 

Cambridge: Advanced Learner's Dictionary

HIPPO

Multimedialny Słownik On-line DIKI

Etymologia: www.etymonline.com

Urban: www.urbandictionary.com

pl.bab.la pl.bab.la

ling www.ling.pl

 

GRAMMAR:

 

Dobre strony:

Bristol

Grammar-Quizes

 

Stopniowanie przymiotników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12,  13,  14,  15,  16,  17,  18, 19, 20, more

Czasowniki nieregularne - tabele: 1,2,3,4,5, ćwiczenia:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

GRA: IRR1, IRR2, IRR3

Present Simple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13yes/no questions, 14negative, 15, 16, 17do/does, 18short answers, 19WH-questions, 20

Present Continuous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Present Simple v Present Continuous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Past Simple: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Past Continuous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Past Simple / Past Continuous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Present Perfect 1_have/has, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, already, formy1, formy2, formy3, formy4, formy5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, multiple_ABCD, for/since,

 Present Perfect Simple v Present Perfect Continuous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

 Past Simple v Present Perfect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, abcd1, abcd2,

 

Past Perfect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Past Perfect/Past Simple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Future Simple WILL / GOING TO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,                             plus Present Continuous: 10

Past Simple/Past Perfect/Present Perfect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Past Simple/Past Continuous/Past Perfect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Possesive pronuouns/adjectives my/mine 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Reported Speech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, new, 21, 22, 23, 24, 25

Passive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Possessives 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Nationalities 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Countable/Uncountable 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

adjective/adverb 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

make/do

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

 

Phrasal verbs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prepositions - diagnoza, 1, 2, 3

Prepositions: TIME 1, 2, 3, 4, 5

Prepositions: PLACE 1, 2, 3, 4, 5

 

Conditionals

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1&2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2&3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Writing 1, 2, 3, 4, 5

 

GAMES

Domino:food

Town: 1:park, 2:on the street, 3:where can I buy?, 4: TOWN!, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

ELT - strony do nauki języka angielskiego

 

1.Flo-Joe FCE, CAE, CPE

2.Agendaweb - multi

3.A guide to learning English:index

3.1.First Words

3.2.Vocabulary

4.Suz_grammar_index

5.Drag and drop - verbs - visual

6.Learning chocolate - dźwiękowa

7.English Baladre

8.Webpark

9.LearnEnglish

10. English-Hilfen

11. ToLearnEnglish   / podstrona: układanie dialogów

12.SadlierOxford - for English 1-6 graders

13. ExamEnglish different Exams TOEFL-CPE

14. English-Test-Net