Metody nauczania

  W celu lepszego dotarcia do ucznia uznaliśmy, że grupy będą liczyły MAX 4-5- osób czyli wyjątkowo sprzyjające rozwojowi ucznia.

  *wyjątek grupy FCE, CAE o godz.18,19* - dużo więcej czytania i ćwiczeń - tu max 6 osób.

  *grupy w Szkole Podstawowej klasy 1-3 - max 6 osób.

  Utrwalają przytulny charakter zajęć domowych z których wywodzi się A-way.

  Nieustannie uaktualniamy podręczniki. Cykl życia książki to max 3 lata. W doborze podręczników pomagają metodycy i przedstawiciele handlowi wydawnictw Macmillan, Egis, Pearson, Oxford.

  Matematyka poprzez nowoczesność, nowe technologie i wzmacnianie słabszych kompetencji ucznia przy równoczesnym budowaniu pewności siebie.

  Elementy wspólne na wszystkich zajęciach:

  • wykorzystanie tablicy multimedialnej
  • materiały na DVD - Oxford, Longman, Egis, Macmillan
  • dodatkowe materiały wizualne: realia, mapy, plansze, plakaty, ulotki, gazety, magazyny, encyklopedie, słowniki dwujęzyczne, jednojęzyczne.
  • zajęcia w salach wypełnionych autentycznymi przedmiotami z krajów anglojęzycznych

  Zerówka -zajęcia dla najmłodszych 6-7 lat

  • całe zajęcia mówione, pisanie na lekcji to około 5 wyrazów w ćwiczeniach
  • powtarzanie z nauczycielem
  • nagrywanie piosenek


  Klasy 1-3 - prowadzi pani Aleksandra Stawska, nauczycielka SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie

  • początek pracy z podręcznikiem
  • łagodne przechodzenie z piosenek do książek i materiałów multimedialnych
  • rozbudowanie ciekawości ucznia


  Klasy 4-8 - prowadzi pani Aleksandra Stawska, nauczycielka SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie, prowadzi pan Paweł Stawski - nauczyciel w SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie
   

  • naturalny neurolingwistyczny rozwój słownictwa
  • ćwiczenia i gry zakotwiczające nauczane słownictwo
  • klasy 5: pokazywanie, uświadamianie i utrwalanie struktur gramatycznych


  SP, Gimnazjum - prowadzi pani Aleksandra Stawska, nauczycielka SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie, prowadzi pan Paweł Stawski - nauczyciel w SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie

  • połączenie wszystkich elementów z 1-6 w bardziej dojrzały sposób oraz ukierunkowanie na egzaminy FCE i CAE
  •  dwa poziomy podstawowy i rozszerzony

  Matura - prowadzi pani Aleksandra Stawska, nauczycielka SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie, doświadczony nauczyciel licealny, prowadzi pan Paweł Stawski - nauczyciel w SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie
  powtórzenie materiału i uzupełnienie braków - matura podstawowa i rozszerzona wg nowej podstawy programowej

  FCE, CAE, CPE -prowadzi pani Aleksandra Stawska, nauczycielka SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie, prowadzi pan Paweł Stawski - nauczyciel w Gimnazjum w Izabelinie
  - dla pragnących poświadczenia certyfikatem swoich umiejętności

  Dorośli - prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie, prowadzi pan Paweł Stawski - nauczyciel w SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie

  ♦ Nauka General English - po prostu angielski

  • odświeżenie materiału
  • przełamanie bariery mówienia
  • nie mówmy od razu o gramatyce...można mówić przyzwoicie bez nieustannej analizy gramatyki.
  • anegdoty
  • plotkowanie po angielsku

  ♦ Business English - prowadzi pan Paweł Stawski, nauczyciel w SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, absolwent UW i SGH
  Forma pracy:

  • indywidualnie - dla osób chcących pracować 1 na 1
  • w parach - gdy chcesz uczyć się ze znajomym
  • w grupach 3 osobowych
  • w grupach 4 osobowych - najbardziej ekonomiczna opcja
  • w grupach 6 osobowych - CAE