Zajęcia w dniach 23-25 odbywają się.

Zapraszamy na zajęcia w trakcie egzaminówklas 8. Klasy 1-7 i licea normalnie. Klasy 8 wg indywidualnych ustaleń.