Maturzyści na ustnych

27/30 i 30/30 Dewajtis i Witkacy. Brawo!