Nasza oferta :)

  Elementy wspólne na wszystkich zajęciach:
   

  • wykorzystanie tablicy multimedialnej
  • materiały na DVD - Oxford, Longman, Egis, Macmillan
  • dodatkowe materiały wizualne: realia, mapy, plansze, plakaty, ulotki, gazety, magazyny, encyklopedie, słowniki dwujęzyczne, jednojęzyczne.
  • zajęcia w salach wypełnionych autentycznymi przedmiotami z krajów anglojęzycznych
  • w salach 210 i 211 laboratoria komputerowe
    

  Zerówka

  • zajęcia dla najmłodszych 6-7 lat
  • całe zajęcia mówione, pisanie na lekcji to około 5 wyrazów w ćwiczeniach
  • powtarzanie z nauczycielem
  • nagrywanie piosenek


  Klasy 1-3

  • początek pracy z podręcznikiem
  • łagodne przechodzenie z piosenek do książek i materiałów multimedialnych
  • rozbudowanie ciekawości ucznia


  Klasy 4-6
   

  • naturalny neurolingwistyczny rozwój słownictwa
  • ćwiczenia i gry zakotwiczające nauczane słownictwo
  • klasy 5: pokazywanie, uświadamianie i utrwalanie struktur gramatycznych


  Gimnazjum

  • połączenie wszystkich elementów z 1-6 w bardziej dojrzały sposób oraz ukierunkowanie na egzaminy FCE i CAE

  Matura
  powtórzenie materiału i uzupełnienie braków - matura podstawowa i rozszerzona

  FCE, CAE, CPE
  - dla pragnących poświadczenia certyfikatem swoich umiejętności

  Dorośli

  • odświeżenie materiału
  • przełamanie bariery mówienia
  • nie mówmy od razu o gramatyce...można mówić przyzwoicie bez nieustannej analizy gramatyki.
  • anegdoty
  • plotkowanie po angielsku
  03-03-2011